Niš,
02. april 2017.

Bezbednost u doba klimatskih promena,
Sremski Karlovci, Ekološki centar „Radulovački“,
16-18 novembar 2018

U Sremskim Karlovcima od 16-18 novembra 2018. God. U Ekološkom centru“ Radulovački „ je organizovan obrazovni seminar pod kroviteljstvom fondacije FES.

Teme koje su bile obrađene na ovom seminaru su bile Klimatske promene, klimatska bezbednost i javne politike,globalni i lokalni kontekst.

Takođe učesnici ovog obrazovnog seminara su mogli saznati o uticaju klimatskih promena i upotrebi energije na lokalne zajednice kao i projekciju uticaja klimatskih promena na životno okruženje sa prilagođavanjem na klimatske promene i rizicama klimatskih promena i mogućnosti prevencije.

Kako promena klime utiče na društvo i studija sličaja koja je uzeta kao primer: raseljavanje kao posledica proširenje eksplotacije uglja.

Sprečavanje rizika od poplava i jačanje otpornosti lokalnih zajednica na reagovanje u vanrednim situacijama,učešće građana u prevenciji rizika od kimatskih promena su takođe teme koje su obrađene na ovom seminaru.

Zagađenje vazduha u urbanim zajednicima i energetsko siromaštvo je takođe od tema koja je bila u sklopu seminara.

Zaključci sa seminara su bili vrlo pozitivni jer je osim širenje mreže polaznika koji su bil na seminaru, koji su ukjucenu u zaštitu životne sredine,započete su i dalje aktivnosti u vidu širenje ideje i rada o značaju bezbednosti u doba klimatskih promena.