Niš,
02. april 2017.

Ecomonda Sajam
Key Energy
Rimini, Italija,
6-9. novembar 2018.

Ecomondo Sajam organizovan od 6-9. novembra. Članovi klastera zelene gradnje su posetili Sajam Еcomondo u Riminiju. Ecomondo Sajam je vodeći evro-mediteranski događaj u oblasiti zelene i cirkularne ekonomije. Ekspo: međunarodni događaj sa inovatimnim formatom koji okuplja sve sektore cirkularne ekonomije na jednoj pllatformi: od zelenih materijala i energije do održivog razvoja.

Еcomondo 2018 je predstavio nacionalnu, evropsku i međunarodnu scenu sa novim zakononodavnim pripritetima u pogledu istraživanja i inovacija,obuke o kružnoj ekonomiji sa najnovijim procesima-postrojenjima 4.0, demonstrijajući krajnje proizvode koji se daju njihovom implementacijom na industrijskom nivou u gradovima i teritorijama. Uz podršku industrijskih udruženja,državnih institucija,istraživačkih institucija,Ecomondo 2018 će predstviti najnovije potrebe,mogućnosti i izazove i mogućnosti u pogledu ponovnog korišćenja i valorizacije organskog o neorganskog otpada,alternativnih sirovina i industrijskih ekoloških dizajna, rekultivacija i rehabilitacija zagađenih područja i bio-ekonomija.

Italija je među vodećim zemljama u Evropi u zelenoj i kružnoj ekonomiji,posebno u pogledu energetske efikasnosti,recikliranje otpada i produktivnosti resursa. Iz tog razloga ,Ecomondo je međunarodna referentna tačka, u kojoj sve vodeće kompanije iz sektora mogu da se upoznaju i otkriju .Iz tog Ecomondo je međunarodna referentna tačka, u kojoj sve vodeće kompanije iz sektora se upoznaju i otkrivaju trendove,inovacije i nove tehnologije i razmene mišljenja o sektorskim profesionalcima.

Članovi klastera zelene gradnje su imali zakazane sastanke B2B sa italijanskim firmama, koji su bili zaintresovani za upoznavanje i buduću saradnju sa firmama klastera zelene gradnje Nis.Članoci klastera zelene gradnje su zadovoljni organizacijuom Sajma i razgovorima koji su imali na Sajmu zbog buduće saradnje sa italijanskim firmama.

Takođe na sajmu je organizovan i panel diskusija na temu Klasteri u Mediteranskoj regionu, gde su članovi klastera prisustvovali i razmenili iskustva sa drugim klasterima u regionu.