Projekat „Osnaživanje budućih lidera održivog razvoja“

Projekat „Osnaživanje budućih lidera održivog razvoja“

Udruženje zelene gradnje Niš u saradnji sa Prehrambeno-hemijskom školom Niš, Umetničkom školom Niš i Građevinsko-arhitektonskim fakultetom u Nišu, realizuje projekat „Osnaživanje budućih lidera održivog razvoja“ koji je podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine. Projekat je odobren za finansiranje na Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2020. godini.

U periodu od 16. do 30. oktobra u Prehrambeno-hemijskoj školi u Nišu održane su serije radionica o pisanju projekata, kreiranju medijskih proizvoda i izradi umetničkih predmeta od reciklažnog materijala.

U radionicama „Eko reportaža“, „Eko art“ i „Eko projekat“ učestvovalo je više od trideset učenika obrazovnog profila „Tehničar zaštite životne sredine“ i članova eko sekcije, novinarske i sekcije kreativnih veština i dvanaest profesora.

Učenici su nakon teorijskih obuka, snimili eko reportažu o aktulenim ekološkim problemima i primerima dobre prakse u lokalnoj zajednici, napravili brojne umetničke predmete i pripremili nacrte projektnih predloga.

U toku novembra održaće se i radionica „Zelena zanimanja“, u kojoj će učestvovati više od osamdeset učenika istog obrazovnog profila, koja će zbog epidemiloške situacije imati onlajn izdanje. Učenicima će biti predstavlјeni novi obrazovni profili u domenu zaštite životne sredine.

Specifičnost projekta predstavlja i učešće učenika i profesora Umetničke škole, kao i studenata, asistenata i profesora Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, koji uz ostale predavače, učenicima Prehrambeno-hemijske škole prenose svoja znanja i iskustva. Na taj način se unapređuje komunikacija između vršnjaka, povezuju i umrežavaju srednje škole međusobno i srednje škole sa visokoškolskim ustanovama.

Radovi učenika trebalo je da budu predstavlјeni na centralnoj manifestaciji „Sajam zelenih ideja“, koja bi okupila pored svih učesnika projekta i predstavnike brojnih institucija. Kako okuplјanje tolikog broja lјudi zbog epidemiološke situacije uslovlјene pandemijom virusa Kovid-19 trenutno nije moguće, u dogovoru sa partnerima i Minstarstvom zaštite životne sredine naći će se drugi način predstavlјanja projekta, učesnika i njihovih radova široj javnosti.

Prehrambeno-hemijska škola koja od 2018. godine ima status međunarodne Eko-škole učešćem u ovom projektu potvrđuje svoju važnost u mreži Eko-škola u zemlјi, kao i u međunarodnom programu Eko-škola.


Radionice „Eko reportaža“

Članovi novinarske sekcije Prehrambeno-hemijske škole učestvovali su u radionicama „Eko reportaža“, koje su imale za cilј da približe učenicima proces kreiranja televizijske reportaže kao medijskog proizvoda.

U okviru teorijskog dela, učenici su dobili osnovna znanja o televizijskoj reportaži, načinu pripreme i selekciji tema, važnosti slike, vrstama televizijskih (filmskih) planova i montaži kao trećem, bitnom autorskom segmentu u procesu nastajanja TV reportaže.

Devetoro učenika Anđela Madić, Milica Mitrović, Đorđe Milošević, Anđela Mihajlović, Damjana Korbuc, Jelena Prokić, Natalija Radojković, Marija Stević i Nemanja Tanić radilo je uz pomoć svojih profesora Nataše Bojović i Dejana Gičevskog i stručnih saradnika - predavača Olivere Sašek Radulović i Luke Radulovića.

Učenici su odabrali temu „Nesavesno odlaganje otpada u gradu“, koja je podelјena na tri segmenta, tri priče: „Nepropisno odlaganje kabastog otpada“, „Podzemni kontejneri“ i „Nove kante za odlaganje otpada“.

U namenski formiranoj viber grupi učenici su sakuplјali fotografije koje su u filmu korišćene kao loši ekološki primeri odlaganja smeća.

Unutar tima su precizno raspodelјene uloge i zadaci. Urađena je i anketa u centru Niša sa slučajnim prolaznicima. Učenici su bili izrazito zainteresovani za ovaj segment produkcije, kao i za intervju sa Sašom Matićem, koji je govorio u ime Javno komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš.

U TV reportaži koja je proizvod rada ove radionice, snimlјena su i tri segmenta tzv. igrane strukture u kojoj su učenici - glumci, a troje učenika je steklo i osnovna znanja u spikerskom zanatu, jer reportaža sadrži i nekoliko takozavnih „ofova“.

Dobra komunikacija ostvarena je i između učenika i snimatelјa Luke Radulovića, koji je bio zadužen da im prenese osnovna znanja u korišćenju profesionalne kamere na terenu.

Rezultat petodnevne radionice je dinamična TV reportaža u trajanju od 12.38 minuta u kojoj je svaki učenik novinarske radionice, po utvrđenom planu, dao doprinos u pokušaju rešavanja ekoloških problema u Nišu.

Reportažu možete videti na sledećem linku:


Radionice „Eko art“

Deset članica sekcije kreativnih veština Prehrambeno-hemijske škole Elizabeta Bivtić, Zvezdana Blagojević, Jovana Golubović, Jelena Dimitrijević, Aleksandra Ilijić, Andrea Janković, Petra Pavloska, Marija Ristić, Mina Stanković, Neda Filipović i Marijana Šarac prvo su upoznate sa reciklažnom umetnošću, korišćenjem prirodnih, održivo proizvedenih materijala za potrebe umetničkog stvaralaštva, istraživanjima kojima se na umetnički način rešava neki ekološki problem u društvu ili samo ukazuje na postojanje problema.

Radionice su vodile profesorke Umetničke škole Nevena Stefanović i Svetlana Stevanović sa svojim učenicama Majom Mladenović, Milicom Bojanić i Anđelom Bučić, kao i profesorke Prehrambeno-hemijske škole Jelena Ilić, Danijela Janković, Lorena Branković, Milena Lazarević i Dejan Gičevski.

Nakon teorijskog dela, tokom naredne četiri radionice nastali su brojni predmeti od kartona, papira, rafije, kanapa, šišarki, grančica, plastičnih kesa, plastičnih čepova i to: magneti, hvatači snova, ukrasi, figure, bukmarkeri, čestitke, id kartice, lutke.

Jedan od cilјeva radionica bio je da ukaže na reciklažu kao postupak koji povezuje umetnost i ekologiju, da ukaže na to da odbačeni predmeti ne moraju biti samo sirovina, već od njih samih ili u kombinaciji sa onim što nalazimo u svom okruženju mogu nastati sasvim novi, drugačiji po izgledu i svrsi: umetnički, upotrebni...

Uz to, radionice su doprinele i međusobnom povezivanju srednjih škola, kako učenika tako i profesora.

Snimak jedne od radionica možete videti na sledećem linku:


Radionice „Eko projekat“

Tokom prve dve radionice učesnici su upoznati sa procesom osmišlјavanja i pisanja predloga projekata. Početne teme bile su: šta je projekat, važnost projekata i donatora u savremenom svetu, javni poziv za dostavlјanje predloga projekata, analiza donatora kod kog se aplicira, projektni tim, a zatim su objašnjeni i sledeći koraci u pisanju predloga projekata: podaci o alpikantu, naziv projekta, rezime projekta, vremenski okvir realizacije, opis problema, cilјevi i zadaci, cilјne grupe, opis i plan aktivnosti, rezultati, vidlјivost projekta, održivost, rizici, monitoring i evaluacija, budžet, aneksi. Svaka tema i korak su ilustrovani konkretnim primerima, a ukazivano je i na najčešće greške i nepreciznosti prilikom sastavlјanja projektnog predloga.

Teorijskom delu obuke je prisustvovalo sedmoro profesora: Vesna Ristić, Vladimir Nocić, Danijela Nikolić-Velkov, Milena Lazarević, Nataša Nocić, Dragana Stošić i Dejan Gičevski i jedanaest učenika.

Tokom praktičnog dela učenici su podelјeni u dva tima, sa kojima se radilo u odvojenim terminima. Timovi su odabrali različite teme za svoje projekte koji bi doprineli pozitivnoj promeni u njihovoj školi i gradu i uz pomoć stručnog saradnika Zorice Filipović pripremili nacrte svojih projekata i njihove prezentacije.

Tim „Zelena krila“ činilo je pet učenica trećeg razreda: Ksenija Marković, Anja Popović, Milјana Kostić, Jovana Đorđević i Tijana Živadinović. Nјihov projekat nosi naziv: „Zelena krila“ za zeleniji i lepši grad.

Tim „Zeleno srce“ činilo je šest učenica drugog razreda: Mina Ćirović, Ivana Janković, Aleksandra Zdravković, Vanja Stanković, Hristina Stajkov i Jelica Živadinović. Nјihov projekat nosi naziv: Eko kamp „Zeleno srce“.

Veština pisanja predloga projekata se postavlјa kao zahtev sadašnjeg i budućeg vremena, tako da je ovo bilo dragoceno iskustvo za sve učesnike radionice, pogotovo što je ovo bio njihov prvi susret sa ovom temom.

Nacrt predloga projekta „Zelena krila za zdraviji, zeleniji i lepši grad”

Nacrt predloga projekta „Eko kamp Zeleno srce”

Radionica „Zelena zanimanja“

Radionica „Zelena zanimanja“ u kojoj je učestvovavalo više od dvesta učenika i profesora, zbog epidemiloške situacije u 2020. godini imala je onlajn izdanje.

Oblast koja doživljava značajan razvoj i donosi promene na tržištu rada jeste zaštita životne sredine. Učenicima su predstavljeni novi obrazovni profili u tom domenu nastali kao odgovor na potrebe prakse i predočene su im mogućnosti budućeg profesionalnog opredeljenja. O tome su govorili stručni saradnici sa Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu:

o prof. dr Miomir Vasov, dipl. inž. arh.

o Jelena Stevanović, istraživač pripravnik, mast. inž. arh.

o Mladen Milanović, asistent, mast. inž. građ.

Učenicima su predstavljeni i studijski programi osnovnih akademskih studija fakulteta Univerziteta u Nišu, Prištini, Beogradu i Novom Sadu iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, što je predstavljeno i tabelarno u brošuri.

Predavanja su održana na sledeći način:

o Link je prosleđen učenicima Prehrambeno - hemijske škole putem Viber aplikacije od strane svih odeljenjskih starešina kao i svim zaposlenima u školi;

o Link je postavljen i u okviru rada Tima za karijerno vođenje i savetovanje putem Google Classroom platforme na disku Tima.

Predavanje "Arhitektura kao zeleno zanimanje" možete videti na sledećem linku:

Predavanje "Zelena zanimanja" možete videti na sledećem linku:


Fotografije radionice„Eko reportaža“

Fotografije radionice „Eko projekat“