Dubrovnik,
10-11. april 2017.

Izveštaj sa „Konferencije o klasterima u jugoistočnoj Evropi“, održane u Dubrovniku od
10-11. aprila 2017. godine

KONFERENCIJA O KLASTERIMA U JUGOISTOČNOJ EVROPI održana je u Dubrovniku od 10.-11.04. u hotelu Sheraton, u organizaciji Hrvatskog drvnog klastera.

Cilj Konferencije u Dubrovniku bio je sagledavanje problematike klastera i prilika za diskusiju, analizu mnogobrojnih predloga i donošenje kvalitetnih zaključaka, koji u praksi mogu ubrzo biti realizovani u konkretne mere za jačanje konkurentnosti, ali i oporavak klastera.

Direktorka Klastera zelene gradnje iz Niša, Ivana Lukid, učestvovala je na ovom skupu i prvog dana na temu „Klasteri u nacionalnim politikama i strategijama“, prezentovala ciljeve i aktivnosti Klastera zelene gradnje iz Niša u okviru mini panel rasprave.

Konferencija je, u organizaciji „Hrvatskog drvnog klastera“ uz podršku brojnih partnera, okupila više od stotinu stručnjaka za klastere iz 12 zemalja.

Poslovno umrežavanje i povezivanje postaje prioritetna ekonomska praksa u svim razvijenim zemljama. Poslednjih godina u državama jugoistočne Evrope, klaster postaje sve učestalija platforma poslovnog povezivanja kompanija i institucija. Potrebno je na svim nivoima vlasti snažnije podržati te relativno nove oblike poslovnog povezivanja, koji sve više doprinose ostvarivanju pozitivnih ekonomskih efekata. Učesnici Konferencije istaknuli su i niz drugih tema iz delokruga rada klastera, kao što su implementacija inovacija, novi pristup obrazovanju radi razumevanja funkcionisanja klastera, percipiranje bududeg razvoja ka futurističkim kompanijama, robotici, i zelenoj energiji, u čemu de posebnu ulogu imati klaster menadžeri.

Učesnici Konferencije imali su prilike da ocene najuspešnije klastere čiji su direktori dobili priznanja za ovaj uspeh, slededim redosledom: „Vojvođanski ICT klaster“ (Milan Šolaja), „Hrvatski klaster poljomehanizacije“ (Željko Erkapid) i „Slovenski gradbeni grozd“ (Vladimir Gumilar).

Na kraju skupa, gospodin Marijan Kavran, direktor „Hrvatskog drvnog klastera“, sa svojim timom, dobio je od svih učesnika pohvale za organizaciju ove manifestacije, koja je krajem prvog dana uključila i fakultativnu posetu Dubrovniku brodom.