Udruženje ZELENE GRADNJE GREENBUILD

Promovisanje ideje zelene gradnje (ekološke i energetski efikasne gradnje) i podsticaja promene svesti stručne i šire javnosti u načinu planiranja, projektovanja i izvođenja građevinskih objekata kao i načina njihovog korišćenja i održivosti u skladu interesa korisnika tih objekata.

AKTUELNOSTI

Projekat „Osnaživanje budućih lidera održivog razvoja“

2020. | Niš, Srbija

Udruženje zelene gradnje Niš u saradnji sa Prehrambeno-hemijskom školom Niš, Umetničkom školom Niš i Građevinsko-arhitektonskim fakultetom u Nišu, realizuje projekat ...

saznaj više

Izveštaj sa „Ecomoda“ sajma,
Key Energy Rimini-Italija

6-9. novembar 2018 | Rimini, Italija

Ecomondo Sajam je vodeći evro-mediteranski događaj u oblasiti zelene i cirkularne ekonomije. Ekspo: međunarodni događaj sa inovatimnim formatom koji okuplja sve sektore cirkularne ekonomije ...

saznaj više

Bezbednost u doba klimatskih promena Sremski Karlovci,

16-18. novembar 2018 | Sremski Karlovci

U Sremskim Karlovcima od 16-18 novembra 2018. God. U Ekološkom centru“ Radulovački „ je organizovan obrazovni seminar pod kroviteljstvom fondacije FES. Teme koje su bile obrađene na ovom seminaru ...

saznaj više

Ciljevi Udruženja "Zelene Gradnje" GreenBuild

Udruženje će se baviti informisanjem, edukacijom i promocijom zelene gradnje na svim nivoima uz pomoć obrazovnih i naučnih institucija, lokalne samouprave i potpornih institucija.

* Zastupanjem interesa članica, vršiti uticaj na promene zakona i usklađivanje po standardima zelene gradnje za održivi razvoj i primenljivost istih.

* Ponuditi veće izvore obrazovanja i informacija o održivosti i praksi zelene gradnje.

* Edukacija stručnih lica o primeni obnovljivih energija (energetska efikasnost) u građevinarstvu kao i u zaštiti životnog okruženja.

* Promovisanje zelene gradnje investitorima, korisnicima i argumentovanje o ekonomskom interesu ulaganja u objekte takve vrste kao i podsticaj na njihovu dugoročnu samoodrživost.

* Podsticaj uvođenja novih standarda u obrazovnim ustanovama da bi se kao produkt pojavili novi mladi kadrovi osposobljeni za planiranje, projektovanje i izvođenje građevinskih objekata po standardima zelene gradnje.

* Pospešivanje naučnih institucija ( biologija, hemija, fizika, ekologija...) za razvijanje ideje o primeni recikliranog otpada u proizvodnji građevinskog materijala.

* Povezivanje i saradnja sa proizvođačima građevinskog materijala i njihovo pospešivanje na inovacijama za proizvodnju materijala po standardima zelene gradnje.

* Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim udruženjima i organizacijama, radionice, stručne skupove, prezentacije, tribine, savetovanja, seminare, sajmove, vrši konsalting, podnosi projekte i radi druge oblike edukacije radi jačanja kapaciteta članova udruženja.

* Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti zelene gradnje i unapređenja ekološke zaštite i sistema kvaliteta života u okruženju.

* Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim i drugim udruženjima, organizacijama u zemlji i inostranstvu.

AKTIVNOSTI

Udruženja ZELENE GRADNJE GREENBUILD

Partneri

Udruženja klastera ZELENA GRADNJA

KONTAKT

Udruženje klastera

GreenBuild

Ivana Lukić

direktor

Cara Dušana 124

18000 Niš, Srbija

+381 18 22 02 02

+381 63 11 63 932

uzelenagradnja@gmail.com